Bli medlem

Sjusjøen & Omegn Skiforening tilbyr i dag: 300 km merkede, preparerte skiløyper , utallige km merkede turstier og sykkelveger

Sjusjøen & Omegn Skiforening skal sikre:

  • Merking og skiliting av stier, sykkelveger og skiløyper
  • Vedlikehold og utbedring av skiløypenett samt etablering av nye traseer
  • Rydding, vedlikehold og tilrettelegging av nye stier
  • Preparering av skiløyper
  • Ajourføre skiløype-, sti- og sykkelkart

Hvem er vi

Deltakerne i Sjusjøen og Omegn Skiforening er i utgangspunktet de som har glede og nytte av sti- og løypesystemet på sjusjøen og i Ringsakerfjellet.  Mange enkeltpersoner, familier og hytteeiere er direktemedlemmer.  Styringsgruppa er sammensatt av representanter fra følgende grupper og organisasjoner: