Sommerstier

Stimerking på sommeren gjennomføres av Sjusjøen og Omengn Skiforening.

Jobben består i:

  • oppsetting av 5 større info-tavler
  • 40 kartskilt med oversikt over stier
  • 100 «pilskilt» med tekst og km til turmål. 

Det er gitt tilskudd fra Turskiltprosjektet til materiell, men største kostnaden er tatt av Sjusjøen og Omegns Turforening.

Kart med oversikt over merkede stierkoster kr 100,- og kan kjøpes på her:

  • Pihlkontoret,
  • Info-senteret
  • Bom Brumund Sag
  • Sjusjøen Skisenteret 
  • Kiwi

Hvem er vi

Deltakerne i Sjusjøen og Omegn Skiforening er i utgangspunktet de som har glede og nytte av sti- og løypesystemet på sjusjøen og i Ringsakerfjellet.  Mange enkeltpersoner, familier og hytteeiere er direktemedlemmer.  Styringsgruppa er sammensatt av representanter fra følgende grupper og organisasjoner: